specialist in underlays | technical advice | international network

Do you have any question? Call +31 (0)24 6485348

Wat is emissie?


Emissie is de uitstoot of lozing van verontreinigingen. Onze woon/-werkomgeving kent vele emissiebronnen, zoals bijvoorbeeld meubelstukken, vloeren of wandbekledingen. De manier waarop de verontreiniging zich in de atmosfeer verspreidt, hangt af van de hoogte van de emissiebron, de turbulenties, de temperatuur, de aard van de uitstoot. De geëmitteerde stoffen worden in de omgeving verdund, verspreid en getransporteerd. Ten slotte komen de stoffen terecht op onze leefhoogte, welke emissie worden genoemd, waar ze een zekere concentratie vertonen. 

Om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren en als bijdrage aan een gezonder binnenklimaat moeten producten, die ontworpen zijn voor toepassing in gebouwen en binnenvertrekken, voldoen aan limietwaarden. De limietwaarden voor chemische emissies zijn meestal per land of normering vast gesteld, waarbij over het algemeen gekeken zal worden naar een productspecifieke emissieclassificering.

Bij alle materialen is sprake van een zekere mate van emissie, zelfs bij natuurlijke materialen. Door de bouwmaterialen en inrichting van een huis komen er verschillende chemische stoffen in de binnenlucht terecht. De emissieklasse voor bouwmaterialen bepaalt aan welke emissie-eisen de gebruikte materialen moeten voldoen om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen.

De ondervloeren en ondertapijten van Estillon worden getoetst op hun emissie-uitstoot. Hiermee draagt Estillon bij aan een verhoging van de kwaliteit van de binnenlucht.

Loading
Loading