specialist in underlays | technical advice | international network

Do you have any question? Call +31 (0)24 6485348

Akoestiekverbetering door ondervloeren


De geluidsisolatie van de meeste woningen en appartementen is vaak niet voldoende om alle hinderlijke geluiden te weren. Geluiden van muziek, voetstappen, dichtslaande deuren etc. behorend samen met loopgeluid tot de grootste ergernis en reduceert het wooncomfort aanzienlijk.

Loopgeluiden
Bij woningen en appartementen met een standaard geluidsisolatie en normaal woongedrag wordt loopgeluid veroorzaakt door twee factoren. Schoenen met harde hakken of zolen en harde vloerbekleding zoals parket, laminaat en keramiek. Ook traplopen veroorzaakt geluidshinder, omdat trapen veelal gemaakt zijn van hout, metaal of beton. Allemaal materialen die makkelijk geluid doorgeven aan de bouwconstructie.

Soorten geluid
Er zijn twee soorten geluid: luchtgeluid en contactgeluid.

Luchtgeluid
Bij luchtgeluid wordt de lucht in trilling gebracht welke vervolgens door reflectie tegen wanden, plafond en meubels in de ruimte verspreid wordt. Vormen van luchtgeluid zijn bijvoorbeeld praten en muziek. Luchtgeluid is niet te reduceren met ondervloeren, omdat ondervloeren niet direct met het geluid (de trilling) in contact komen en daardoor dus niet het geluid kunnen absorberen. Gordijnen en zacht meubilair zoals banken, stoelen etc. zorgen voor absorptie van luchtgeluid en dus reduceren deze luchtgeluid wel.

Contactgeluid
Bij contactgeluid brengt een geluidsbron rechtstreeks een vlak in trilling. Dit gebeurt onder andere bij het lopen en bijvoorbeeld het schuiven van meubilair. Bij de meeste vormen van contactgeluid trilt het aangestoten vlak, bijvoorbeeld de vloer, heftiger dan bij luchtgeluid. Wanneer je met hard schoeisel bijvoorbeeld over parket loopt, wordt de vloer in trilling gebracht, wat als loopgeluid te horen is bij de buren. En niet alleen bij de onderburen, maar ook de naaste buren. Contactgeluid als gevolg van harde vloerbekleding of het lopen op trappen is zeer goed met ondervloeren te isoleren.

Loopgeluid
Loopgeluid is een vorm van contactgeluid, welke het beste aan de bron bestreden kan worden. Naast het aanpassen van het woongedrag (schoenen uit en lopen op sloffen) of de keuze voor zachte vloerbekleding, zijn er ook technische oplossingen, namelijk de toepassing van ondervloeren.

Contactgeluid in combinatie met houten woningscheidende vloeren
Als een woning voorzien is van een houten woningscheidende vloer, dan is het contactgeluid met een zwevende vloer niet te reduceren met een zwevende ondervloer. Een houten vloer heeft te weinig eigen massa om zelf al voldoende contactgeluid te reduceren, zoals vastgelegd in het Nederlandse bouwbesluit. In tegenstelling tot een gestandaardiseerde betonvloer moet een houten vloer veel meer dan 10dB ΔLin reduceren en dat is met geen enkele zwevende ondervloer haalbaar.
 
Er zijn wel manieren om deze vorm van geluidshinder te reduceren, maar dat is het vakgebied van een akoestisch specialist.

ΔLlin of ΔLw?
Op veel technische databladen worden de contactgeluidreducerende eigenschappen weergegeven in Δ(delta)Lw en Δ(delta)Lin, maar wat is het verschil? De ΔLw waarde is namelijk meestal veel hoger dan de ΔLin waarde, maar men spreekt in Nederland altijd over een minimaal vereiste reductie van 10dB ΔLin.

Hoe zit dat nu?
Om het onderscheid uit te leggen moeten we eerst naar de basis. Een geluid bestaat uit een samenstelling van diverse toonhoogten (frequenties) en geluidssterktes (geluidsniveaus). De frequentie is weergegeven in Hz (Hertz) en de sterkte van een geluid is uitgedrukt in dB (decibel). Hiernaast hebben we te maken met het teken (Δ) Delta. Dit geeft de verbetering van de contactgeluidisolatie weer door een vloerafwerking of vloerbedekking, gemeten volgens NEN-EN-IS0 140-8. In feite is dat het verschil tussen de kale testvloer en de testvloer na opbouw van de vloerbekleding, dus ondervloer plus vloerbedekking. Standaard gebruikt men in Europa een ΔLw normering, wat inhoudt dat men meet binnen een bepaalde frequentiebereik en zich minder concentreert op de lagere frequenties. 

Waarom 10dB ΔLlin ?
In Nederland is gekozen voor een breder frequentiebereik gericht op lagere tonen, zodat men ook deze lage tonen kan meten die verder doordringen in de constructie. Met behulp van een index voor contactgeluidisolatie: ΔIco waarbij
de I staat voor Index en de co voor contactgeluid. Men kan met één getal de positieve of negatieve effecten van een ondervloer weergeven, waarbij volgens het Nederlandse bouwbesluit een kale betonvloer een waarde moet bereiken van ΔIco=5 dB of hoger. ΔIco staat gelijk aan ΔLin. Kortom, ΔLin geeft de positieve contactgeluid reducerende effecten weer van ondervloeren ten opzichte van de originele kale betonvloeren. Voor de Nederlandse norm (NEN) geldt alleen deze ΔLin.

TÜV 10dB label
TÜV Rheinland gecertificeerde ondervloeren zijn getest bij geaccrediteerde meetinstituten in combinatie met een bepaalde voorgeschreven vloerbekleding. Indien het resultaat van de test voldoet aan de 10dB-norm, gemeten volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 2003, is deze geschikt voor toepassingen waar deze normering vereist is. De meeste producten die een TÜV 10dB label hebben zijn getest in combinatie met laminaat, wat niet betekent dat de toepassing van houten planken of parket ook direct een 10dB geluidsreducerend resultaat levert!

 

Loading
Loading