Over Estillon MVO

Over Estillon MVO

Estillon wil een voorbeeld zijn in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In samenspraak met de stakeholders van Estillon is het voornemen om in al onze handelingen rekening te houden met de belangen van People, Planet en Profit in een goede balans. Hiervoor heeft Estillon in Maart 2019 het certificaat MVO-prestatieladder niveau 3 ontvangen.

Reductieplan 2019

Om aan de algemene bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zullen we per jaar en per scope een reductiedoelstelling formuleren. De reductiedoelstelling voor gasverbruik is 4% vermindering per jaar.

De reductiedoelstelling voor electriciteitsverbruik is 50% vermindering in 2019 en vanaf 2020 5% vermindering.  Deze reductiedoelstellingen hebben betrekking op de meest materiële emissies.

Dashboard-MVO-jan-2020

Plan van aanpak

Wat zijn de doelstellingen van Estillon? Om te kunnen voldoen aan de reductiedoelstelling voor 2019 zullen we verschillende maatregelen gaan nemen.

Maatregel Gasverbruik

  • Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van het gasverbruik
  • Verlaging stookkosten, met name in de productieruimte

Maatregel Eletriciteitsverbruik

  • Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van elektriciteitsverbruik
  • Zelf opwekken van benodigde elektriciteit (panelen op eigen dak, geplaatst in februari 2019)

Doelstelling gebruik van alternatieve brandstoffen en/of groene stroom.

Maatregel Elektriciteitsverbruik

  • Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van elektriciteitsverbruik
  • Overgang op groene stroom na plaatsing van de eigen zonnepanelen (geplaatst in februari 2019)

Overzicht emissies

Overzicht emissies

Co2 Prestatieladder niveau 3

 

Wat houdt niveau 3 nu precies in? Het bedrijf of de organisatie heeft doelen voor duurzaam ondernemen gerealiseerd die voor de branche haalbaar zijn. Hierbij zijn stakeholders betrokken die een direct belang hebben bij het product of dienst of bij het voorkomen van een negatief effect van de uitoefening van activiteiten door het bedrijf of de organisatie.
(meer info op SKAO)

Recycling

Alle plastic verpakkingen, het rest-hout van de productie en papier worden gescheiden en gerecycled. Een deel van de producten range wordt gefabriceerd uit gerecyclede materialen. Zo worden de Best base ondertapijten 100% gerecycled uit een mix van hoogwaardig schoon gerecycled polyurethaan schuim en is het vilt ondertapijt Finity gemaakt van 100% gerecycled PET flessen materiaal.

Initiatief

SBBU
Estillon neemt deel aan de werkgroep van SBBU die er naar streeft om het gehele industrieterrein in Uden te voorzien van zonnepanelen om zo co2 vrij te kunnen werken.

Platform Uden duurzaam
Middels informatieoverdracht en het zoeken naar collectiviteit duurzaamheid in Uden op de agenda zetten, specifiek de CO2 -emissie verlagen en waar mogelijk het verduurzamen van energiestromen.

Zonnepanelen

Het bedrijfspand is voorzien van 496 zonnepanelen die 152.251 kWh per jaar opwekken. Hiermee zal Estillon vanaf maart 2019 Co2 neutraal gaan produceren.

Distributie

Estillon werkt samen met Van den Heuvel Logistiek transport bedrijf. Dit is een lokale partner om zo bewust mogelijk om te gaan met het aantal transport kilometers. Estillon verwacht ook van haar partners/leveranciers dat ze meedenken in maatschappelijk verantwoord ondernemen.